OM GÅRDEN


Jöns Andersgården är byggd i traditionell stil med anor från 1500-talet,. Gården ligger fint på Lerdalshöjden med utsikt över Siljan och Rättvik. 

Gården som tidigare hette Ollasgården har fått sitt nuvarande namn efter Jöns Anders som från början flyttade in med sina syskon Britta och Jon 1899. Jöns Anders löste så småning om ut sina syskon och gifte sig med Agnes Sparrman från Slussfors i Västerbotten. Jöns Anders hälsa var bräcklig men trots detta deltog han hela sin livstid troget i Rättviks Missionsförsamling. Efter Jöns Anders död i början av 1950-talet överlät Agnes gården till Rättviks Missionsförsamling som efter en omfattande upprustning och ombyggnad bedrev gården som en sommargård med servering.